AIS

Vi omprogrammere og sletter MMSI på alle Raymarine, Garmin, Himunication, Em-Trak og nogle Comar VHF-radioer og AIS. Ring for mere information.

    Vælg et mærke:
 

 

 

  AIS fra A til Z; Guiden til
Automatisk Identifikations System
 

AIS (Automatisk Identifikations System) er de søfarende mest markante udvikling i sejladssikkerhed siden indførelsen af radar. Systemet blev oprindeligt udviklet som et antikollisionssystem for at gøre det muligt for kommercielle skibe at 'se' hinanden mere klart under alle forhold og forbedre de oplysninger rorsmanden har om hans omgivende miljø. AIS gør dette ved konstant at udsende fartøjers identitet, position, hastighed og selvfølgelig sammen med andre relevante oplysninger til alle andre AIS udstyrede skibe inden for rækkevidde. Kombineret med en land station, kan dette system tilbyde havnemyndigheder og kystvagt mulighed for at styre skibstrafikken og reducere farerne ved maritim navigation.

På grund af de store sikkerhedsmæssige fordele, der tilbydes af AIS, blev denne teknologi i 2002 obligatorisk i hele verden for alle passagerskibe, færger og fartøjer på over 300 bruttoregistertons

Sådan fungerer AIS
     

Automatisk Identifikations System blev udviklet til at give skibe og kyststationer et præcist værktøj til at lokalisere og identificere hinanden. En AIS transponder bruger VHF radio og GPS teknologi til at kommunikere med andre nærliggende skibe.

En AIS transponder bestemmer sin egen position, kurs og fart ved hjælp af en indbygget GPS modtager. Denne information kombineres med andre vigtige navigations informationer og kommunikeres automatisk mellem AIS udstyrede skibe uden nogen form for brugerinteraktion.

AIS transpondere på skibe og kyststationer modtager denne information og bruger den til at opbygge en levende grafisk visning af trafikken i området. Transponderen kan sluttes til mange typer af kortplottere eller PC kortlægnings software for at give et RADAR lignende billede af fartøjers positioner. AIS kræver ikke en radar, men kan tilbyde lignende egenskaber og endda forbedre et radarbillede, hvis en radar allerede er monteret på fartøjet.

Rækkevidden eller dækningen af systemet svarer til en VHF radio’s. Systemet har også den fordel, at VHF radio signaler kan modtages rundt pynter og over øer og på denne måde give bedre dækning end RADAR eller forbedre et radarbillede, når de anvendes sammen


Fordele ved AIS -  "Se og bliv set".

En klasse B transponder modtager løbende oplysninger fra alle klasse A og klasse B udstyrede skibe omkring sig, og viser disse oplysninger på en standard kortplotter eller PC. Samtidig vil en klasse B AIS sende din position til alle AIS udstyrede skibe automatisk.

Dette giver sikkerhed om natten og i dårligt vejr

En klasse B AIS er et vigtigt navigationsværktøj i dårlig sigtbarhed. De oplysninger, der modtages fra andre AIS 'mål' giver brugeren vitale navigations informationer og giver samtidigt andre fartøjer information om egne navigations data; kurs, fart og position.

• Kombineret med radar, giver AIS dig det bedst mulige billede af din situation under alle forhold:

• Sikkerhed i tæt trafik / kommercielle skibsfarts ruter

• Position videregivelse til myndigheder / nærliggende skibe i tilfælde af en nødsituation

• Bedst mulige billede af et dynamisk miljø (fartøjers bevægelser)

• Grafisk vise din position i forhold til andre skibe ved tilslutning til skærm

• Mulighed for at 'se rundt om hjørnet "

• Spot fartøjer af interesse, venner / kollegaer og myndigheder  "Se og bliv set". 

AIS Klasse A og B

To typer af AIS transponder er til rådighed, klasse A og klasse B.

Klasse B-transpondere er blevet udviklet for at give sikkerhed samt navigations fordele til mindre fartøjer med lavere omkostninger og enklere installation i forhold til klasse A. Da Klasse B-systemet blev udviklet efter indførelsen af klasse A blev det designet til at være kompatibelt men beskyttende overfor det sikkerhedskritiske i driften af klasse A-system til store skibe.

AIS modtagere giver også adgang til disse informationer fra både klasse A og klasse B AIS transpondere, men ikke overfører deres egen position. En AIS modtager giver dig mulighed for at se placeringen af andre fartøjer, men din position vil ikke være synlig for dem.

Følgende diagram viser, hvilke oplysninger de enkelte typer transpondere vil modtage fra andre.

Bemærk venligst, i det sidste eksempel "Klasse B - Klasse A”, der er nogle tilfælde, hvor en bruger ikke kan se navn, kaldesignal og skibstype, men skibet vil stadig blive vist i sin korrekte position. I dette tilfælde, kan modtageren se fartøjernes MMSI nr. i stedet for skibets navn.

 

Klasse B AIS

På trods af den enorme sikkerhedsmæssige fordel ved kommercielle (klasse A) AIS har omkostningerne ved denne avancerede teknologi været en barriere for indførelse af AIS til lystbåde og lette erhvervs fartøjer. For at overvinde dette problem er klasse B AIS transpondere blevet udviklet for at give alle fordelene af AIS på en omkostningseffektiv, pålidelig og brugervenligt måde for brugere, der ikke behøver den omfattende data, der kræves for kommerciel skibsfart.

Klasse B AIS er designet til lette erhvervsfartøjer og fritids brugere med tanke for omkostningerne, og stadig at tilbyde alle fordelene ved AIS. Enhederne kan nemt installeres og tilsluttes til de fleste kortplottere eller pc baserede navigations software.

Sammenligningstabel:

 

En klasse B AIS transponder kan monteres på ethvert skib, der ikke er underlagt IMO regler for SOLAS udstyr. En klasse A transponder er kun påkrævet på skibe over 300 bruttoton i international fart.

AIS modtager enheder er til rådighed men disse mangler evnen til at sende sin position til andre. Modtager anlæg, der ikke er omfattet af internationale standarder, har ikke nødvendigvis den samme evne til at modtage alle AIS meddelelser på alle kanaler.

Nogle klasse A transpondere og modtagere skal måske have softwareopdatering for at modtage de seneste Klasse B udsendelser/beskeder. 

 

AIS = Automatisk identifikation system