InfoAndersen & Kristensen/dansea.net er dansk distributør af Navionics elektroniske søkort.


Hos os kan du også købe opdatering af dine søkort.

Navionics er en af verdens største og mest erfarne producenter af kort.

Navionics bruger betegnelserne "Update", "Plus" og "Platinum+" til sine elektroniske søkort.

Navionics Kompabilitets Guide
Se hvilke kort din plotter undersøtter
Navionics Plus er standard kortet med basale søkortdata såsom sømærker, dybdekurver, havneplaner, vrag og kystnære veje.

Navionics Update er opdaterings tillæg til ældre kort.

Navionics Platinum+ kortene ligger endvidere 3D-perspektiv fotos med satellitbaseret baggrundskort, højopløste satellitfotos af kystnære områder og understøttelse af "Turbo-view" hvilket giver hurtig panorering og zoom på søkortplottere, som understøtter funktionen.

Navionics søkort leveres på CF

eller SD/
mikro SD kort

Navionics elektroniske kort indeholder mere information end trykte kort. Navionics kort er et fundamentalt redskab til navigation, med vanddybder, navigationshjælp, beskrivelse af evt. forhindringer og anden information nødvendig for sikker sejlads.

preload spinner